Lời dịch

Vui lòng không mang bản dịch ra khỏi blog. Nếu có nhu cầu chia sẻ, mong bạn dẫn link. Xin cảm ơn.

#a.

#b.

#c.

#d.

#e.

#f.

#g.

#h.

#i.

#j.

#k.

#l.

#m.

#n.

#o.

#p.

#q.

#r.

#s.

#t.

#u.

#v.

#w.

#x.

#y.

#z.

 

Advertisements