Fanfiction

MỘT SỐ LƯU Ý:

  1. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu, nếu có nhu cầu muốn chia sẻ, mong bạn dẫn link.
  2. Những tác phẩm cũ sẽ không có link Wattpad.
  3. Nếu có nhu cầu in ấn thương mại, bạn có thể comment trực tiếp vào mục lục của mỗi tác phẩm.
  4. Không tự nhận là tác phẩm của bạn. Không chuyển ver.
  5. Đối với bản Word: mình không làm watermark, không đặt pass, mong bạn không reup link download hoặc bản khác, không chỉnh sửa.
  6. Mình thường active ở Wattpad nhiều hơn WordPress. Nếu có vấn đề gấp, các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho mình vào nick này.
2D 3D
Oneshot 1. (KHR / 6918) Hoa anh đào bên mặt nước 1. (Lương Hà) 想念,请 不 再见
2. (Super Junior / HaeHyuk) When Donghae is very angry (1)
3. (Seventeen / CheolSoo) ❛❛
4. (Seventeen / CheolSoo) ❜❜
Đã hoàn thành 1. (Gakuen Alice) Thanh Khiết 1. (Super Junior / KyuMin) 3840
2. (Super Junior / KyuMin) Chuyến bay
3. (Lương Hà) Đầy ắp
4. (TongMew) Những giấc mơ dài
5. (HunHan) Polaroid
6. (Lục Đường) Từ bầu trời đêm
Tạm ngừng 1. (KHR / 6918) Of Memories 1. (Seventeen / CheolSoo) Cùng nhau dạo bước dưới hoàng hoa
2. (Multifandom) (Oneshots Collection) Tinh cầu / Spheres

(1): Password: Tên gọi của pairing, 7 chữ, không hoa không cách.

Advertisements