(Super Junior / KyuMin) Chuyến Bay, Mục lục

by Mike Tennant

Title:
Chuyến Bay

Author:
Lee Jyun | Eun Jin (Phụ lục)

Rating:
PG13

Genres:
Shounen ai | Sad/Tragedy | AU

Warning:
Lime Drama | Hãy cẩn thận, bạn đã được cảnh báo

Disclaimer / Characters:
Thuộc về chính họ và thuộc về nhau. Một số là do tôi tạo ra

Pairing:
KyuMin

Status:
Hoàn thành

– MỤC LỤC –

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 (Hết)

Phụ Lục: Phần 1 / Phần 2 (Hết)

Advertisements