The Lemonade Mouth, More Than a Band

by Mike Tennant

Tôi không thể vờ như mình hiểu hết
Những cảm xúc của bạn lúc này.
Nhưng hiện giờ, tôi đang ở bên bạn,
Và bạn cũng biết rằng tôi chân thật tới nhường nào.

Hãy nói những gì bạn muốn,
Hoặc chỉ im lặng mà thôi.
Vì dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để bạn một mình.

Hãy nắm lấy tay tôi đi,
Vì tôi đang chìa bàn tay mình ra cho bạn,
Bờ vai tôi dù có nhỏ bé,
Nhưng bạn vẫn có thể khóc trên đó mà.

Mọi thứ rồi sẽ đổi thay,
Nhưng có một điều mãi là bất biến,
Hãy luôn ghi nhớ lời nói này nhé,
“Đối với nhau, chúng ta không chỉ là một ban nhạc.”

Bạn đã từng rất kiêu hãnh,
Luôn đương đầu với thế giới một mình,
Nhưng giờ bạn không còn cần kiên cường như thế nữa,
Vì bạn đã có tôi ở bên.

Chỉ cần cứ luôn là chính bạn,
Và luôn ngẩng cao đầu,
Vì tôi sẽ không để bạn ngã đâu.

Hãy nắm lấy tay tôi đi,
Vì tôi đang chìa bàn tay mình ra cho bạn,
Bờ vai tôi dù có nhỏ bé,
Nhưng bạn vẫn có thể khóc trên đó mà.

Mọi thứ rồi sẽ đổi thay,
Nhưng có một điều mãi là bất biến,
Hãy luôn ghi nhớ lời nói này nhé,
“Đối với nhau, chúng ta không chỉ là một ban nhạc.” 

Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể tiến xa tới thế này,
Và tôi đã luôn ao ước rằng bạn chính là tri kỉ mà tôi cần đến.

Hãy nắm lấy tay tôi đi,
Vì tôi đang chìa bàn tay mình ra cho bạn,
Bờ vai tôi dù có nhỏ bé,
Nhưng bạn vẫn có thể khóc trên đó mà.

Mọi thứ rồi sẽ đổi thay,
Nhưng có một điều mãi là bất biến,
Hãy luôn ghi nhớ lời nói này nhé,
“Đối với nhau, chúng ta không chỉ là một ban nhạc.” 

Hãy nắm lấy tay tôi đi,
Vì tôi đang chìa bàn tay mình ra cho bạn,
Bờ vai tôi dù có nhỏ bé,
Nhưng bạn vẫn có thể khóc trên đó mà.

Mọi thứ rồi sẽ đổi thay,
Nhưng có một điều mãi là bất biến,
Hãy luôn ghi nhớ lời nói này nhé,
“Đối với nhau, chúng ta không chỉ là một ban nhạc.” 

Lyrics: The Lemonade Mouth, More Than a Band

Advertisements