(Gakuen Alice) Thanh Khiết, Mục lục

by Mike Tennant

Title:
Thanh Khiết

Author:
Lam Khuê

Rating:
M

Genres:
Shoujo | Angst

Warning:
OOC | Yaoi / Slash | Characters’ Death

Characters:
Các nhân vật chính thuộc về Higuchi Tachibana. Một số là do tôi tạo ra

Pairings:
ESP -> Natsume | Natsume x Mikan

Status:
Hoàn thành

Đôi lời (Kỷ niệm 6 năm)

– MỤC LỤC –

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10.1

Chương 10.2: Phần 1 / Phần 2 | Chương 10.3 | Chương 10.4

Chương 10.5: Phần 1 / Phần 2 (HẾT) | Phụ Lục: Phần 1 / Phần 2 / Phần 3 (HẾT)

Bonus bản Word cho bạn nào cần: MF

Advertisements